× Dashboard Helpdesk FAQs Registreren Inloggen

“Op dinsdag 26 oktober was er een Cyberwebinar. Deze vond plaats van 14:00 tot 15:00 uur en had als titel “Cyberdreiging volgens de AIVD”. Deze titel is op de tekening onderaan opgenomen, inclusief het logo van de Overheidsbrede Cyberoefening & Webinars.   Bovenaan links zien we 2 poppetjes getekend, met groene truitjes aan, die de sprekers van dit webinar vertegenwoordigen. Links Erik Akerboom en rechts Bas Dunnebier. Erik spreek via een tekstwolkje “Wees niet naïef”. En Bas spreek vervolgens via een tekstwolkje “Dit hoort op de bestuurstafel”. Vervolgens zien we heel groot de titel van de tekening staan: “Hoe kan je je weren tegen cyberaanvallen?” Rechts van de titel zien we een horloge met armen en benen dat qua tijd 5 voor 12 aangeeft. Hij spreekt ook via 2 tekstwolkjes “Bestuurder, zorg dat je CISO nabij is & communiceer via 2-richtingenverkeer. Het is tijd om een cyberoffensief te starten!”.   Links onder de poppetjes Erik en Bas zien we de aanleiding van deze titel en stellingen: Sabotage & spionage door andere staten neemt toe valt er in een grote zwarte omhoog wijzende pijl met witte letters te lezen. Welke staten dit zoal zijn? Rechts van de pijl zien we in lichtgrijs de landen China, Iran en Rusland genoemd. Onder de pijl hangt een bordje aan een schroef. Op het bordje staat “Ons hele LEVEN digitaliseert”.  Waarbij in de letters LEVEN witte 1-en en 0-en van onderaf de letters vullen.. Onder dit bordje staat ook: “Supply-chain-attacks nemen toe. We zien een stekker aan een draad. Achter de stekker in de draad zien we een enorme zwelling van de draad, waarop een wit doodshoofd afgebeeld staat. Met andere woorden: als je deze stekker ergens insteekt, dan raakt dat andere geïnfecteerd. Eronder staat een verkeersbord op pootjes met een uitroepteken, die spreekt “Zijn je ketenpartners te hacken & wie is dan verantwoordelijk?”.    Waar die stekker naar onderweg was? Nou, dat is het centrale beeld van de tekening. We zien Nederland getekend. En Nederland heeft op deze tekening 2 gezichten die ter hoogte van de kop van Noord-Holland en Groningen een paar ogen en een mond hebben. En onder beide ‘gezichtjes’ komen een stel armen met oranje bokshandschoenen tevoorschijn. Nederland probeert zich te weren tegen cyberaanvallen. De beiden mondjes spreken samen de volgende boodschap “Bescherm de democratische rechtsorde… …en de veiligheid in algemene zin”. We zien in het midden van het land ook nog een grijs gebouw met een Euro-teken bovenop staan. Dat gebouw spreekt: “Oók economische stabiliteit”. Dit kwam tijdens het webinar ter sprake, dat de AIVD ook dat in ogenschouw neemt voor een veilig Nederland. We zien vervolgens 3 donderwolken langzaam over Nederland trekken. Uit alle drie komen regendruppels en gele bliksemschichten. Onder ons land staat een poppetje dat er verschrikt naar kijkt en roept “Het regent incidenten”. Zo verwoorden de sprekers tijdens het webinar het huidige cyberklimaat en dus het dreigingsbeeld. Rechts ernaast zien we een wat standvastiger/ bozer poppetje staan. Die spreekt resoluut de tekst: “Onze fysieke én digitale infrastructuur is belangrijk, nu en in de toekomst!” Ernaast zien we een wandelende database die aanvult: “Data is daarbij cruciaal”.   Dat is dus de actuele situatie. We hebben wat te doen. EN hoe kan je je nu weren hiertegen? Dat staat ernaast in 3 punten. Punt 1: Wéét wat je te beschermen hebt. We zien een scene van een bang schatkistje gevuld met goedstukken en -staven. Hij is omringt met paaltjes en prikkeldraad. Metaforisch voor het hekwerk wat tijdens het webinar werd genoemd waar iedere organisatie ZELF voor verantwoordelijk is. Naast het bange schatkistje zit een poppetje gehurkt dat geruststellend begint te prakten “Rustig maar, als ze binnen willen komen….”. Daarna gaat een pijl naar de illustratie eronder… Naast deze scene staat een checklist van punten die horen bij 1, weet wat je te beschermen hebt. Dit zijn: Welke data heb ik? In welk land staat mijn data? En Is de basishygiëne op orde? Punt 2 is Wéét wat je moet DOEN bij een incident. De illustratie ernaast gaat verder op de illustratie bij punt 1. Op de zin “Rustig maar, als ze binnen willen komen…” staat hier het vervolg te lezen, namelijk “zien we het direct en grijpen we in”. We zien een poppetje in een groen shirt met een oranje rugzak en oranje scanner in de hand. Een knipoog naar de tekening van DIVD. Het poppetje houdt de scanner vast in zijn rechter hand, omdat hij weet dat er een aanval zal komen. Maar met zijn linker hand houdt hij alvast een grote schakelaar beet die nu in stand OFF staat. Als hij deze naar voren schuift staat er het commando KILL. Met andere woorden: hij heeft een KILL-switch gereed om de hacker meteen uit te schakelen zodra hij die detecteert.  De volgende opsomming van checklistpunten staat er links naast:  detecteer hacker, gooi hacker eruit, gebruik back-up, maak forensisch onderzoek mogelijk en voer plan “weer opstarten” uit.  Punt 3 tenslotte is “Blijf leren”. Daarbij staan de checklist punten: deel kennis en ervaringen & blijf up-to-date. Ernaast zien we een illustratie van 2 grote oranje pijlen die een cyclus vertegenwoordigen van blijven draaien. In die cirkel van pijlen zien we “groei” verbeeld van een steeds groter en sterker wordend poppetje. Het sterke poppetje met spierballen spreekt tot slot “En zó worden we steeds sterker & slimmer”.


naar boven