× Dashboard Helpdesk FAQs Registreren Inloggen

Gemeente als partner in digitale veiligheid: ontwikkelingen in de komende jaren

Deze sessie terug kijken

Om deze sessie terug te kijken, dient u ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen.

Informatie over deze sessie

Spreker(s)

Willem Bantema (Lectoraat Cybersafety /Thorbecke Academie/ NHL Stenden Hogeschool)
Wouter Stol (NHL Stenden)

Host

Kàto Vierbergen-Schuit (VNG)

Omschrijving

Hoe blijft een gemeentebestuur in de digitale wereld het voortouw nemen in maatschappelijke orde en veiligheid? Mogen inwoners er op rekenen dat hun gemeente weet wat er gaande is in de digitale wereld? En hoe moet je handelen als de openbare orde en veiligheid in het geding komt?
Gemeenten spelen een belangrijke rol in maatschappelijke veiligheid. Een veilige samenleving betekent tegenwoordig: een veilige samenleving in een gedigitaliseerde wereld. Denk aan de vele vormen van digitale oplichting, phishing, afpersing en aan de optie dat bedrijven worden ontregeld door een hack. Ook verstoringen van de fysieke leefomgeving worden geregeld aangejaagd vanuit de digitale wereld. De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool onderzocht de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid en de betekenis daarvan voor gemeenten. Het leverde een handelingsperspectief op dat bestuurders voorbereid op de digitale veiligheidsproblemen van de komende 5 tot 10 jaar. Middels eerdere onderzoeken, interviews en expertmeetings met onder andere cyberburgemeesters zijn toekomstscenario's ontwikkeld inclusief een oplossingsrichting. Naast kennisoverdracht hoort u experts aan het woord en is er ruimte voor interactie.

Interessant voor u omdat

U neemt kennis van digitale ontwikkelingen middels toekomstscenario's. De focus ligt niet alleen op de eigen gemeentelijke organisatie maar ook op de weerbaarheid van de samenleving. Deelnemers krijgen inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen die bestuurders kunnen toepassen op digitale veiligheidsvraagstukken.

Type sessie

Cyberwebinar

Thema(s)

Kennisdelen

Wanneer

dinsdag 5 oktober 2021 van 10:45 tot 12:00 uur


naar boven