× Dashboard Helpdesk FAQs Registreren Inloggen

Door risicomanagement grip op bedrijfscontinuïteit

Deze sessie terug kijken

Om deze sessie terug te kijken, dient u ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen.

Informatie over deze sessie

Bekijk hier de visuele notulen voor deze sessie.

Spreker(s)

Jule Hintzbergen (IBD)
Kees Hintzbergen (IBD)

Omschrijving

Incidenten kunnen altijd optreden. Zelfs als op basis van risicomanagement en het normenkader BIO, maatregelen geïmplementeerd zijn. Een organisatie moet zich dus altijd op incidenten voorbereiden. Dat kan door in kaart te brengen welke processen en systemen essentieel zijn voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Dit dient op basis van heldere criteria te gebeuren. De impact van incidenten kan van tevoren worden geclassificeerd en daarmee kunnen draaiboeken gemaakt worden om een passende incident reactie te geven.
Als de kritische processen grootschalig en of langdurig ontregeld worden en de bedrijfsvoering langdurig verstoord wordt, dan spreekt men van een calamiteit. Ook calamiteiten moeten worden voorbereid, uitgewerkt en geoefend. Er moeten plannen en scenario's gemaakt worden om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.
Bedrijfscontinuïteitmanagement zorgt ervoor dat de juiste beslissingen worden genomen zodat bij een calamiteit de bedrijfsvoering zo weinig als mogelijk hinder ondervindt en dat de continuïteit daarmee gewaarborgd blijft.

Interessant voor u omdat

De deelnemers leren de samenhang tussen risicomanagement en bedrijfscontinuïteit kennen. Tevens leren de deelnemers om een herstelstrategie op te stellen op basis van de risico's die de organisatie loopt en de prioritering van herstel van de bedrijfsprocessen in geval van een calamiteit.

Type sessie

Cyberwebinar

Thema(s)

Kennisdelen

Wanneer

dinsdag 19 oktober 2021 van 13:00 tot 14:00 uur

Downloads

[LINK] Cyber oefenpakket (scenario's)
[LINK] Plan van aanpak bedrijfscontinuïteit
[LINK] Kaartje in de meterkast
[LINK] Risicomanagement voor lijnmanagers
[LINK] Model Continuïteitsstrategie BIO (BCM)
[PDF] Presentatie Risicomanagement en BCM


naar boven