DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen

Programma

Voor de 4e keer organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Overheidsbrede Cyberoefening. Dit jaar op maandag 31 oktober 2022. Daarnaast worden er in juni en oktober verschillende cyberwebinars georganiseerd. Maar dat is nog niet alles. Ook dit jaar kunt u een masterclass volgen en er is een bestuurlijke cyberspecial.

Nieuw dit jaar is dat u binnen uw eigen organisatie simultaan kunt mee oefenen tijdens de Overheidsbrede Cyberoefening. U ontvangt vanuit het Overheidsbreed Cyberprogramma een toolkit die u uitleg geeft over het scenario en op welke manier uw organisatie zelfstandig kan mee oefenen. Interesse? Mail naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl

Bekijk het programma hieronder en meld u direct aan voor de verschillende sessies.

Alle activiteiten

Filteren


Datum

ma
di
wo
do
vr
za
zo
juni
juli
aug
sept
okt
nov

 

Type

 

Zoeken

 

Er zijn 18 evenementen beschikbaar

Hoe zorgt het DIVD voor cyberveilige organisaties?

Tom Wolters (DIVD) e.a.

dinsdag 14 juni
11:00 - 12:00 uur

Hoe zorgt het DIVD voor cyberveilige organisaties?

Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) telt inmiddels 100 vrijwilligers die het hele internet scannen op kwetsbaarheden en die melden bij degenen die het kunnen oplossen.

DIVD onderzoeker Tom Wolters vertelt in dit webinar over recente onderzoeken, waarop gescand werd en wat dat opleverde. DIVD CSIRT medewerker Ralph Horn vertelt hoe vanuit zijn afdeling meldingen de hele wereld over gaan en hoe die opgevolgd worden.

Het DIVD heeft recentelijk samen met Connect2trust en NBIP, het Nederlands Security Meldpunt opgericht. Dit meldpunt deelt meldingen met  specifieke doelgroepen binnen Nederland.  DIVD'er en medeoprichter Frank Breedijk vertelt wie er inmiddels zijn aangesloten en hoe het meldpunt uw organisatie veiliger kan maken. Het webinar wordt geleid door Chris van ’t Hof, naast moderator bij het overheidsbrede cyberprogramma ook directeur DIVD.

POPULAIR

De bestuurskamer in control

Marjolijn Bonthuis (ECP- Alert Online) e.a.

donderdag 16 juni
11:00 - 12:00 uur

De bestuurskamer in control

Hoe weet en zorgt u dat u als bestuurder 'in control' bent? Hoe gaat u als CISO of CIO het gesprek hierover aan met de bestuurder? Welke vragen stelt u aan de bestuurderskamer? En hoe gaat u om met het antwoord? Is er een open cultuur of kan er sprake zijn van schaamte omdat een bestuurder geen idee heeft? En als een cyberincident heeft plaatsgevonden, hoe zorgt u dat de organisatie weer snel 'in control' komt?

Allemaal vragen die door de toename in het aantal cyberaanvallen gesteld moeten worden binnen overheden, organisaties en bedrijven. Cyberaanvallen variërend van DDoS aanvallen op providers, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen tot phishing e-mails of appjes die zogenaamd afkomstig waren van banken, zorgverzekeraars of overheidsinstellingen.

We gaan in gesprek met CISO's of CIO's van de topsectoren Life Science & Health, Water & Maritiem en Energie. Binnen deze topsectoren wordt nadrukkelijk aan de slag gegaan met cybersecurity. Het dreigingsbeeld is hier groot denk aan de gevolgen van cyberaanvallen bij ziekenhuizen, bruggen, sluizen, waterkeringen en ook kritieke infrastructuur in de energiesector. Van groot belang dus dit probleem tot in de bestuurderskamer te erkennen en onder de aandacht te brengen.

Dit webinar wordt georganiseerd door Alert Online en het ministerie van EZK.

POPULAIR

Verhogen digitale weerbaarheid en proces automatisering

Jule Hintzbergen (VNG Realisatie) e.a.

dinsdag 21 juni
11:00 - 12:00 uur

Verhogen digitale weerbaarheid en proces automatisering

Overheden zijn volop bezig met de implementatie van de BIO wat op zich complex en veel werk tegelijk kan zijn. Om dit gestructureerd te kunnen doen heeft de IBD de aanpak: “Verhogen Digitale Weerbaarheid” (VDW) ontwikkeld. De VDW-aanpak bestaat uit 5 modules:

Module 1: Basis processen en maatregelen

Module 2: Monitoring en Response

Module 3: Awareness

Module 4: Business Continuity management

Module 5: Proces Automatisering

De BIO is ontwikkeld voor de bescherming van ICT-omgevingen voor kantoor automatisering (KA), waardoor zou je kunnen denken dat VDW ook alleen op kantoor automatisering gericht is. Echter hebben organisaties, en dus ook gemeenten, naast KA ook Proces Automatisering (PA). Procesautomatisering vereist vanzelfsprekend ook passende beveiliging. Er zijn wel een paar duidelijke verschillen met KA die we in dit webinar benoemen. We laten zien dat het beschermen van PA te adresseren is met de VDW-aanpak en waarom het handig/verstandig is om te beginnen met VDW module 1.

Deze webinar wordt georganiseerd door de IBD / VNG

Better safe than sorry!

Theo van Diepen (Logius)

dinsdag 21 juni
13:00 - 14:00 uur

Better safe than sorry!

Hoe Logius informatiebeveiliging organiseert binnen het Scaled Agile Framework

Er is steeds meer belangstelling voor het Scaled Agile Framework (SAFe) en steeds meer organisaties gaan hier ook daadwerkelijk mee aan de slag. Maar waar moet je rekening mee houden op het gebied van informatiebeveiliging? De aanpak en integratie van informatiebeveiliging is met name gericht op de het traditionele watervalmodel en gaat dan ook niet direct hand in hand met SAFe. Ook bij Logius zijn we hier tegenaan gelopen sinds de SAFe transformatie is begonnen in 2019. Vanuit deze ervaring worden de belangrijkste knelpunten maar ook oplossingen gedeeld rondom de inrichting van informatiebeveiliging binnen SAFe.

Gezamenlijke kick-off cybersecurity maand

maandag 3 oktober
15:00 - 17:00 uur

Gezamenlijke kick-off cybersecurity maand

Ook dit jaar vindt er een gezamenlijke kick-off plaats van de cybersecuritymaand. Alert Online, het Overheidsbreed Cyberprogramma, the One Conference en Hack the Hague bundelen hun krachten. Dit keer op 03 oktober. Vooraanstaande sprekers blikken vooruit op de activiteiten die in oktober plaats vinden en uiteraard is er gelegenheid om te netwerken.

De kick-off is een fysieke bijeenkomst. Aanmelden voor deze bijeenkomst is momenteel nog niet mogelijk.

Samen werken aan sterkere ketens

Jessica Maes (Min IenW (Government)) e.a.

dinsdag 11 oktober
11:00 - 12:00 uur

Samen werken aan sterkere ketens

Heb je voor jouw organisatie inzicht in risico’s die zich in de digitale procesketen kunnen voordoen? Dit webinar belicht de aanpak die is toegepast in de watersector. Hier is al veel ervaring met het identificeren van fysieke risico’s, zoals overstromingsrisico’s of vervuiling van het drinkwater. Omdat kwetsbaarheden en dreigingen steeds vaker digitaal van aard zijn is het juist nu van belang om binnen de keten ook samen te werken rond cyberrisico’s.

Dit cyberwebinar wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Sturen op Informatieveiligheid met de 7-driver aanpak

Frans Haverkamp (CIP) e.a.

dinsdag 11 oktober
13:00 - 14:00 uur

Sturen op Informatieveiligheid met de 7-driver aanpak

Tijdens het webinar van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy (CIP) staat de handreiking ‘Sturen op Informatieveiligheid’ met de 7- driver aanpak centraal. De handreiking biedt concrete handvatten voor bestuurders waarmee zij het begrip Informatieveiligheid = chefsache nu écht invulling kunnen geven.

Deze webinar wordt georganiseerd door het CIP en is interessant voor professionals, bestuurders, CIO’s en CISO’s.

De IB&P Wijzer: het Kompas voor IB&P-management

Nathalie Koopman (UWV)

dinsdag 11 oktober
15:00 - 16:00 uur

De IB&P Wijzer: het Kompas voor IB&P-management

In een continu veranderende IT-omgeving is informatiebeveiliging interessanter dan ooit! De afhankelijkheden van IT zijn immens, terwijl de weerbaarheid en veerkracht ervan zich dagelijks moet bewijzen. Tegelijkertijd is de wetgeving die informatiebeveiliging regelt, altijd in beweging.

Deze veranderende omstandigheden verlangen een beheersmodel dat nieuwe ontwikkelingen kan adapteren zonder dat het een grote impact heeft op de bedrijfsvoering en beheersingsvraagstukken. Om aan deze wensen te voldoen heeft het CISO-Office van UWV één framework ontwikkeld. Het framework, genaamd de Informatiebeveiliging &Privacy-wijzer, bevat de IB&P-onderwerpen die per systeem moeten worden beoordeeld en fungeert als rode draad in de sturing, realisatie en verificatie van IB&P. De IB&P-wijzer is daarmee een toekomstbestendig managementmodel voor organisaties en een stabiele factor in een continu veranderende omgeving.

Hoe de Politie datagedreven werken in zet om cybercriminaliteit te bestrijden

donderdag 13 oktober
11:00 - 12:00 uur

Hoe de Politie datagedreven werken in zet om cybercriminaliteit te bestrijden

Om cybercriminaliteit te bestrijden werkt de politie aan een datagedreven en brede bestrijding: voorkomen, verstoren, én opsporen. Dat doen ze samen met (internationale) publieke en private partners.

Vinkjes of Veiligheid; compliance en informatiebeveiliging

Brenno de Winter (Ministerie Volksgezondheid en Wetenschap) e.a.

donderdag 13 oktober
13:00 - 14:00 uur

Vinkjes of Veiligheid; compliance en informatiebeveiliging

Tijdens het cyberwebinar van het ministerie van VWS leert u meer over Information Security Management Systems en hoe deze bijdragen aan veiligheid wanneer ze slim worden ingezet.

Het ministerie van VWS en Z-CERT werkten samen aan een Kwetsbaarheden Analyse Tool, kortweg KAT. KAT brengt vele programma’s/tools samen die allemaal scannen op verschillende softwarekwetsbaarheden. Kwetsbaarheden zijn foutjes in de software waardoor een crimineel een netwerk kan binnendringen. Het is dus belangrijk dat deze ‘foutjes’ zo snel mogelijk opgespoord en gerepareerd worden. KAT moet het werk van een security expert een stuk makkelijker en overzichtelijker maken.

Hoe kijken NCSC en NCTV naar recente ontwikkelingen voor de cyberveiligheid?

donderdag 13 oktober
15:00 - 16:00 uur

Hoe kijken NCSC en NCTV naar recente ontwikkelingen voor de cyberveiligheid?

Wat betekenen de ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau voor de aanpak van cybersecurity? Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van de oorlog in Oekraïne en van de kwetsbaarheid in log4j? Tegelijkertijd verschijnt een nationale strategie om de cyberweerbaarheid te verhogen. In dit webinar een toelichting op deze ontwikkelingen en wat dit voor uw organisatie betekent.

Deze webinar wordt georganiseerd door NCSC en NCTV.

Bestuurlijke cyberspecial

maandag 17 oktober

Bestuurlijke cyberspecial
Graag nodigen we bestuurders en topambtenaren uit voor de bestuurlijke cyberspecial in het kader van het Overheidsbreed Cyberprogramma.

Datum: Maandag 17 oktober
Tijdstip: van 15.00 tot 16.00
Locatie: Prodent Fabriek, Amersfoort

Speciaal voor bestuurders en topambtenaren die meer willen weten en mee willen praten over informatiebeveiliging, cybercriminaliteit en hun eigen rol daarin organiseert het Overheidsbreed Cyberprogramma dit jaar een bestuurlijke special. In de special gaat dagvoorzitter Chris van 't Hof in gesprek met Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD, over verschillende actuele thema's. Daarnaast geven Bas Dunnebier, Unit Weerbaarheid van de AIVD en een cyberburgemeester hun visie op cyberveiligheid.

Er is tijdens de special veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Na afloop van de inhoudelijke sessie is er een netwerkborrel.
We zien er naar uit u te ontmoeten op 17 oktober in de Prodent Fabriek te Amersfoort.
Red teaming door de overheid. Hoe werkt dat?

dinsdag 25 oktober
11:00 - 12:00 uur

Red teaming door de overheid. Hoe werkt dat?

De staatssecretaris van Digitale Zaken, Alexandra Van Huffelen wil Red teaming, het door ethische hackers laten testen van de veiligheid van systemen, rijksbreed inzetten. In een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal schrijft ze dat red-teaming-tests uiterlijk in 2025 volledig opgenomen zullen zijn in de test-planning en begrotingscyclus.

Deze webinar wordt georganiseerd door het ministerie van BZK en CIO-Rijk.

Project Troje: hoe vergroot je de digitale weerbaarheid in het overheidsdomein?

dinsdag 25 oktober
13:00 - 14:00 uur

Project Troje: hoe vergroot je de digitale weerbaarheid in het overheidsdomein?

Hoe zorg je voor meer bewustwording over cybercriminaliteit in het overheidsdomein? Hoe maak je partners digitaal weerbaar? Met de cyberchallenge van project Troje gaat provincie Gelderland gemeenten op vrijwillige basis hacken. Met deze challenge, die uit twee delen bestaat, bieden we gemeenten een nulmeting aan. De winnaars van de nulmeting winnen een red cell, een variant op een redteaming, waarbij ze compleet worden doorgelicht. Graag vertellen we jou over onze ervaringen bij het opzetten van dit project.

Deze webinar wordt georganiseerd door Provincie Gelderland.

POPULAIR

Welke dreigingen ziet de AIVD, hoe bescherm je je en wat doe je als het mis gaat?

Bas Dunnebier (AIVD)

dinsdag 25 oktober
15:00 - 16:00 uur

Welke dreigingen ziet de AIVD, hoe bescherm je je en wat doe je als het mis gaat?

Statelijke actoren (APT’s) hebben de tijd, de middelen en de capaciteit om geavanceerde cyberaanvallen uit te voeren. Zij gaan heimelijk te werk waardoor een besmetting moeilijk te detecteren is. Men dient er vanuit te gaan dat APT’s toegang hebben of toegang kunnen krijgen tot het netwerk van uw organisatie. Het is dan ook zaak om de ‘kroonjuwelen’ te identificeren en te werken volgens de principes van een ‘Verdedigbaar Netwerk’. De juiste keuzes voor het gebruik van hard- en software is daarvoor essentieel.

Het is van belang om de incidentresponseprocessen op orde te hebben en deze ook regelmatig te oefenen. Indien uw organisatie dan toch slachtoffer wordt, is het hebben van juiste monitoring en logging belangrijk. Daarmee kun je vast stellen welke informatie of welke processen aangetast zijn en welke juist niet. Ook voor de AIVD is deze informatie zeer waardevol. De AIVD kan deze informatie verrijken waardoor nieuwe inzichten worden opgedaan.

Dit alles draagt bij aan het onderkennen van de ongekende dreiging om toekomstige cyberaanvallen te voorkomen.

POPULAIR

Overheidsbrede Cyberoefening

maandag 31 oktober
13:00 - 17:00 uur

Overheidsbrede Cyberoefening

Weet u wat de mogelijke effecten van een digitale uitval van uw diensten zijn? Bent u zich bewust van alle belangrijke organisaties om u heen wanneer u met een cyberincident te maken heeft? Weet u welke afspraken u heeft met uw softwareleveranciers? En weet u hoe goed uw segmentatie binnen de organisatie is?

Kunt u niet alle bovenstaande vragen volmondig met ‘ja’ beantwoorden? Wees gerust, want daar bent u niet alleen in. Wilt u weten hoe u kunt handelen tijdens een onverwachte en ongewenste situatie, meld u dan aan voor de overheidsbrede cyberoefening 2022. Hier kunt u de dynamiek en complexiteit van een cybercrisis ervaren en daarnaast kunt u zelf meebeslissen hoe te handelen.

De Overheidsbrede Cyberoefening is een initiatief van het ministerie van BZK en wordt georganiseerd door ICTU.

Trailer Overheidsbrede Cyber Oefening 2022

Open audiotranscriptie

Audiotranscriptie trailer Overheidsbrede Cyber Oefening 2022

Deze video is een video met snel opvolgende beelden met hier overheen teksten. We zien eerste beelden van een cybercrisis en daarna een crisismanagementteam in overleg


Beeld: Centrum Rotterdam in ochtend

Logo in beeld: Overheidsbreed Cyberprogramma

Beeldtekst: Overheidsbreed Cyberprogramma

Beeld: Zoom in op hacker achter computerschermen

Beeld: Programmeertaal die snel voorbij voorbijkomt

Beeldtekst: 31 oktober 2022

Beeld: Server met UTP kabels en snel knipperende lampjes

Beeld: Servers met snel knipperende lampjes

Beeld: close up servers met snel knipperende lampjes

Beeldtekst: De 4e Overheidsbrede Cyberoefening

Beeld: Programmeertaal die snel voorbij voorbijkomt

Beeld: Diverse nieuwsartikelen (6) over hacks bij overheidsinstanties volgen elkaar snel op

Beeldtekst: Weet u hoe u moet handelen in een crisissituatie?

Beeld: Oudere man wordt lopend geïnformeerd door vrouw met tablet

Beeld: Man luistert aandachtig naar 2 mensen achter computerschermen

Beeld: Techneut in serverruimte kijkt bezorgd naar servers en dan in laptop

Beeld: Man achter computerschermen wijst naar tekst in beeld en vrouw kijkt aandachtig mee.

Beeldtekst: Bent u voorbereid?

Beeld: Man in pak wordt door verschillende media geïnterviewd. Hij kijkt twijfelend

Beeldtekst: Doe online mee met het crisisteam

Beeld: Gespreksleider in oefening crisissituatie

Beeld: Gespreksleider interviewt persoon in oefening crisissituatie

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets

Beeldtekst: Of oefen mee met je eigen organisatie

Beeld: Mensen aan tafel in oefening crisissituatie

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets

Beeld: Man en vrouw in discussie aan tafel in oefening crisissituatie

Beeldtekst: De Overheidsbrede Cyberoefening 2022

Beeld: Gespreksleider in gesprek met persoon online

Beeld: Vrouw aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeld: Gespreksleider in gesprek met persoon online

Beeldtekst: 31 oktober 2022

Beeld: Vrouw aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets

Beeld: Vrouw aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeldtekst: Mis het niet!

Beeld: Mensen met sprekende gespreksleiders aan tafel in oefening crisissituatie

Logo in beeld: Overheidsbreed Cyberprogramma

Beeldtekst: www.weerbaredigitaleoverheid.nl

Logo onder beeldtekst in beeld: ICTU, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Oefen simultaan mee binnen uw eigen organisatie

maandag 31 oktober
13:00 - 17:00 uur

Oefen simultaan mee binnen uw eigen organisatie

Om beter te weten hoe u kunt handelen tijdens een cybercrisis organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de 4e maal de Overheidsbrede Cyberoefening. Dit jaar op maandag 31 oktober 2022. U kunt online deelnemen aan deze interactieve cyberoefening. Dit jaar kunt u ook binnen uw eigen organisatie simultaan mee-oefenen.

U ontvangt vanuit het Overheidsbreed Cyberprogramma een toolkit die u uitleg geeft over het scenario en op welke manier uw organisatie zelfstandig kan mee oefenen. U creëert uw eigen crisis team die voor dezelfde uitdagingen komt te staan als het crisisteam in de studio. Regelmatig zal onze dagvoorzitter Chris van ’t Hof contact opnemen met de lokale crisisteams om te horen hoe het hen vergaat.

Interesse om mee te oefenen binnen uw eigen organisatie? Stuur dan een mail naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om de verdere details te bespreken.

Trailer Overheidsbrede Cyber Oefening 2022

Open audiotranscriptie

Audiotranscriptie trailer Overheidsbrede Cyber Oefening 2022

Deze video is een video met snel opvolgende beelden met hier overheen teksten. We zien eerste beelden van een cybercrisis en daarna een crisismanagementteam in overleg


Beeld: Centrum Rotterdam in ochtend

Logo in beeld: Overheidsbreed Cyberprogramma

Beeldtekst: Overheidsbreed Cyberprogramma

Beeld: Zoom in op hacker achter computerschermen

Beeld: Programmeertaal die snel voorbij voorbijkomt

Beeldtekst: 31 oktober 2022

Beeld: Server met UTP kabels en snel knipperende lampjes

Beeld: Servers met snel knipperende lampjes

Beeld: close up servers met snel knipperende lampjes

Beeldtekst: De 4e Overheidsbrede Cyberoefening

Beeld: Programmeertaal die snel voorbij voorbijkomt

Beeld: Diverse nieuwsartikelen (6) over hacks bij overheidsinstanties volgen elkaar snel op

Beeldtekst: Weet u hoe u moet handelen in een crisissituatie?

Beeld: Oudere man wordt lopend geïnformeerd door vrouw met tablet

Beeld: Man luistert aandachtig naar 2 mensen achter computerschermen

Beeld: Techneut in serverruimte kijkt bezorgd naar servers en dan in laptop

Beeld: Man achter computerschermen wijst naar tekst in beeld en vrouw kijkt aandachtig mee.

Beeldtekst: Bent u voorbereid?

Beeld: Man in pak wordt door verschillende media geïnterviewd. Hij kijkt twijfelend

Beeldtekst: Doe online mee met het crisisteam

Beeld: Gespreksleider in oefening crisissituatie

Beeld: Gespreksleider interviewt persoon in oefening crisissituatie

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets

Beeldtekst: Of oefen mee met je eigen organisatie

Beeld: Mensen aan tafel in oefening crisissituatie

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets

Beeld: Man en vrouw in discussie aan tafel in oefening crisissituatie

Beeldtekst: De Overheidsbrede Cyberoefening 2022

Beeld: Gespreksleider in gesprek met persoon online

Beeld: Vrouw aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeld: Gespreksleider in gesprek met persoon online

Beeldtekst: 31 oktober 2022

Beeld: Vrouw aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets

Beeld: Vrouw aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeldtekst: Mis het niet!

Beeld: Mensen met sprekende gespreksleiders aan tafel in oefening crisissituatie

Logo in beeld: Overheidsbreed Cyberprogramma

Beeldtekst: www.weerbaredigitaleoverheid.nl

Logo onder beeldtekst in beeld: ICTU, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

POPULAIR

Masterclass red teaming

dinsdag 29 november
14:00 - 16:00 uur

Masterclass red teaming

Red teaming, het door ethische hackers laten testen van de veiligheid van systemen, wordt standaard bij de rijksoverheid. De ambitie is dit soort testen uiterlijk in 2025 volledig in te bedden in de rijksbrede manier van werken. Dan zullen red-teaming-tests vast zijn opgenomen in de test-planning en begrotingscyclus.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Ze streeft ernaar om in 2025 ook een normenkader beschikbaar te hebben voor security-testen. Daarbij wordt ook naar ketens gekeken. 

In deze masterclass bekijken we red teaming van alle kanten.

Chats