DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen

Oefen simultaan mee binnen uw eigen organisatie

Omschrijving

Om beter te weten hoe u kunt handelen tijdens een cybercrisis organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de 4e maal de Overheidsbrede Cyberoefening. Dit jaar op maandag 31 oktober 2022. U kunt online deelnemen aan deze interactieve cyberoefening. Dit jaar kunt u ook binnen uw eigen organisatie simultaan mee-oefenen.

U ontvangt vanuit het Overheidsbreed Cyberprogramma een toolkit die u uitleg geeft over het scenario en op welke manier uw organisatie zelfstandig kan mee oefenen. U creëert uw eigen crisis team die voor dezelfde uitdagingen komt te staan als het crisisteam in de studio. Regelmatig zal onze dagvoorzitter Chris van ’t Hof contact opnemen met de lokale crisisteams om te horen hoe het hen vergaat.

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor het simultaan mee oefenen. Maar meld u zeker aan om de Overheidsbrede Cyberoefening online mee te kijken!

Trailer Overheidsbrede Cyber Oefening 2022

Open audiotranscriptie

Audiotranscriptie trailer Overheidsbrede Cyber Oefening 2022

Deze video is een video met snel opvolgende beelden met hier overheen teksten. We zien eerste beelden van een cybercrisis en daarna een crisismanagementteam in overleg


Beeld: Centrum Rotterdam in ochtend

Logo in beeld: Overheidsbreed Cyberprogramma

Beeldtekst: Overheidsbreed Cyberprogramma

Beeld: Zoom in op hacker achter computerschermen

Beeld: Programmeertaal die snel voorbij voorbijkomt

Beeldtekst: 31 oktober 2022

Beeld: Server met UTP kabels en snel knipperende lampjes

Beeld: Servers met snel knipperende lampjes

Beeld: close up servers met snel knipperende lampjes

Beeldtekst: De 4e Overheidsbrede Cyberoefening

Beeld: Programmeertaal die snel voorbij voorbijkomt

Beeld: Diverse nieuwsartikelen (6) over hacks bij overheidsinstanties volgen elkaar snel op

Beeldtekst: Weet u hoe u moet handelen in een crisissituatie?

Beeld: Oudere man wordt lopend geïnformeerd door vrouw met tablet

Beeld: Man luistert aandachtig naar 2 mensen achter computerschermen

Beeld: Techneut in serverruimte kijkt bezorgd naar servers en dan in laptop

Beeld: Man achter computerschermen wijst naar tekst in beeld en vrouw kijkt aandachtig mee.

Beeldtekst: Bent u voorbereid?

Beeld: Man in pak wordt door verschillende media geïnterviewd. Hij kijkt twijfelend

Beeldtekst: Doe online mee met het crisisteam

Beeld: Gespreksleider in oefening crisissituatie

Beeld: Gespreksleider interviewt persoon in oefening crisissituatie

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets

Beeldtekst: Of oefen mee met je eigen organisatie

Beeld: Mensen aan tafel in oefening crisissituatie

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets

Beeld: Man en vrouw in discussie aan tafel in oefening crisissituatie

Beeldtekst: De Overheidsbrede Cyberoefening 2022

Beeld: Gespreksleider in gesprek met persoon online

Beeld: Vrouw aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeld: Gespreksleider in gesprek met persoon online

Beeldtekst: 31 oktober 2022

Beeld: Vrouw aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeld: Man aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets

Beeld: Vrouw aan tafel in oefening crisissituatie zegt iets met gebaar

Beeldtekst: Mis het niet!

Beeld: Mensen met sprekende gespreksleiders aan tafel in oefening crisissituatie

Logo in beeld: Overheidsbreed Cyberprogramma

Beeldtekst: www.weerbaredigitaleoverheid.nl

Logo onder beeldtekst in beeld: ICTU, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Type sessie

Plenaire liveshows

Thema(s)

Oefenen

Chats