× Dashboard Helpdesk FAQs Registreren Inloggen

Handelingskader helpt gemeenten bij digitale veiligheid


13 oktober 2021

Hoe als gemeente in te spelen op de razendsnelle ontwikkelingen binnen het onderwerp cyberveiligheid? De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool presenteert een handelingskader voor bestuurders van gemeenten. Waar kunnen (moeten) gemeenten proactief mee aan de slag?

Taakgebieden
Deze vraag én het handelingskader staan centraal in het webinar ‘Gemeente als partner in digitale veiligheid: ontwikkelingen in de komende jaren’. Het handelingskader benoemt 4 taakgebieden voor gemeenten:

  • Bevorderen digitale weerbaarheid van burgers en organisaties;
  • Eisen stellen aan digitale veiligheid bij vergunningverlening;
  • Optreden tegen online aangejaagde ordeverstoring;
  • Beheersen van crisis met digitale oorzaak.

Vervolgens geeft het kader concrete hoofdlijnen waar gemeenten binnen deze taakgebieden mee aan het werk kunnen. Met vragen als: welke kennis hebben we nodig? En hoe zit het met juridische aspecten?

Lees hier meer over dit artikel.


naar boven