Welkom

Oefenen en kennis delen rondom cybersecurity blijft van essentieel belang. Want u herinnert zich ook vast nog wel de ransomware aanval op de Universiteit Maastricht, de ziekenhuizen die hun dataverkeer stilleggen vanwege cyberaanvallen en het lek in de beveiliging van Citrix. Welke lessen hebben we geleerd en welke kennis kunnen we met elkaar delen?

Goed voorbereid zijn en klaar staan, dat is belangrijk. Daarom organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 26 oktober de Overheidsbrede Cyberoefening, in navolging op de cyberoefening van oktober vorig jaar.

In diezelfde maand tijdens Alert Online en de Europese maand van de cybersecurity organiseren o.a. gemeenten, provincies en waterschappen diverse webinars onder de naam ‘Overheidsbrede Cyberwebinars’. Tijdens deze online sessies delen bestuurders en professionals uit verschillende overheidslagen hun lessons learned. Wat hebben zij het afgelopen jaar gedaan aan cyberveiligheid? Wat zijn hun best practices als het gaat om oefenen met cyberincidenten? Welke invloed heeft het coronavirus en het thuiswerken op de organisatieveiligheid? Deze interactieve webinars dagen u uit om actief aan de slag te gaan in uw eigen organisatie, zodat u nog beter voorbereid bent en we weerbaarder worden tegen cyberincidenten.

Via de website kunt u zich aanmelden voor de Overheidsbrede Cyberoefening en webinars.

De Overheidsbrede Cyberoefening en webinars worden georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in goede samenwerking met Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), CIO-Rijk, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Informatie Beveiligingsdienst (IBD), Interprovinciaal Overleg (IPO), Logius, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Unie van Waterschappen, UWV en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De organisatie van de Overheidsbrede Cyberwebinars wordt verzorgd door ICTU en VNG Connect.

De doelgroep van de Overheidsbrede cyberoefening en webinars zijn professionals, managers en bestuurders van alle overheden. Dat zijn werknemers bij het Rijk, zelfstandige bestuursorganen, provincies, gemeenten, waterschappen en agentschappen.

Programma

Blogs en interviews

'We moeten voorbij Covid-19 kijken'

Er is in de hele samenleving veel in beweging gezet. Het Corona-virus is natuurlijk een ramp, maar op het gebied van digitalisering is het een blessing in disguise. We hebben vorig jaar de Digitaliseringsstrategie 2.0 bekend gemaakt. Met deze departement- en sectoroverstijgende strategie hebben we een nieuwe beweging in gang gezet; een gezamenlijke agenda om de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering te benutten.
25-09-2020

'Blijf medewerkers betrekken bij informatieveiligheid'

De afgelopen maanden waren bijzonder. Zowel thuis als op het werk stonden we voor flinke uitdagingen. Al ruim voor corona maakten we bij Waterschap Zuiderzeeland plannen voor het invoeren van een nieuwe digitale werkomgeving. Nooit hadden we kunnen vermoeden dan de transitie in zo’n sneltreinvaart zou verlopen! Wat we hadden bedacht in 3 maanden te doen, realiseerden we vanwege corona in amper 2 weken.
25-09-2020

'Digitalisering is de aorta van Nederland'

Hans de Vries is directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en ambassadeur van de Virtuele Overheidsbrede Cyberoefening. Daarbij gaat het om het belang van oefenen en het bevorderen van samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende overheden. Het NCSC is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en werkt aan het stap voor stap cyberweerbaar maken van Nederland.
18-09-2020

‘Cyberveiligheid is hier een continue aandachtspunt’

Met speciale trainingen voor zijn werknemers, het inzetten van ethische hackers en een chief information officer staat cyberveiligheid hoog op de politieke agenda van Marcel van Bijnen (1968). Toch heeft de secretaris van de provincie Noord-Brabant met veiligheidsproblemen te maken gehad: ‘Er kwam een lek in een verouderd systeem boven water.’
14-09-2020

Sta je op scherp voor het onverwachte?

Het is juni 2018, een aantal mensen zijn door een phishing e-mail op een foute website beland waar ze hun gegevens hebben ingevoerd. De website waarnaar verwezen wordt, is snel van het internet gehaald, maar we zijn te laat. In dit soort gevallen ben je bijna altijd te laat. Naar mate de tijd verstrijkt, wordt duidelijk wat er is gebeurd, hoe de criminelen hebben gewerkt en wat de schade is.
03-09-2020

'Het is goed dat we met elkaar in gesprek gaan over digitale gevaren'

De Haagse wethouder Saskia Bruines beseft hoe kwetsbaar je in de online wereld bent sinds ze ICT in haar portefeuille heeft. “Ik maak me zorgen om de digitale kwetsbaarheid van onze samenleving maar zie gelukkig ook dat er grote stappen op het gebied van cyberveiligheid zijn genomen.”
18-08-2020

‘Digitale veiligheid moet je niet als kostenpost zien’

Waterschappen zorgen voor schoon en voldoende water en veilige dijken. Veel van deze werkzaamheden worden door computersystemen uitgevoerd. Toine Poppelaars dijkgraaf van Waterschap Scheldestromen en bestuurslid bij de Unie van Waterschappen- is zich bewust van de digitale kwetsbaarheid die hierdoor ontstaat.
06-08-2020

‘Overal ligt digitaal gevaar op de loer’

De Lochemse burgemeester Sebastiaan van ’t Erve (1977) kreeg vorig jaar een alarmerend telefoontje van de politie. Hackers waren het computersysteem van de gemeente binnengedrongen. Sindsdien waarschuwt hij iedereen voor hun digitale kwetsbaarheid.
02-07-2020

Informatie

Datum
De Overheidsbrede Cyberoefening en webinars vinden online plaats. Na uw registratie krijgt u een bevestiging met een link naar een online platform.  

Doelgroep
De doelgroep van de Overheidsbrede cyberoefening en webinars zijn professionals, managers en bestuurders van alle overheden. Dat zijn werknemers bij het Rijk, zelfstandige bestuursorganen, provincies, gemeenten, waterschappen en agentschappen.

Inschrijven
Deelname aan de Overheidsbrede Cyberoefening en webinars is gratis.
Na afronding van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Een week voorafgaand aan het online evenement ontvangt u een definitieve bevestiging met een link naar de online omgeving.
Inschrijven is uitsluitend mogelijk via het aanmeldformulier op deze website.

Deelname annuleren of wijzigen
U kunt uw deelname aan de de Overheidsbrede Cyberoefening en webinars wijzigen of annuleren. Dit kunt u doen door op de link te klikken in uw e-mailbevestiging en uw registratie aan te passen.

Organisatie
De Overheidsbrede Cyberoefening en webinars worden georganiseerd door ICTU en VNG Connect in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Informatie
Indien u inhoudelijke vragen heeft, kunt u contact opnemen via weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl.
Indien u logistieke en praktische vragen heeft kunt u contact opnemen via vngconnectcongressen@vng.nl.

Bekijk onze responsible disclosure verklaring
Bekijk onze toegankelijkheidsverklaring
Bekijk onze privacyverklaring