Welkom

Op maandag 28 oktober 2019 vindt de Overheidsbrede cyberoefening – wat zou jij doen? plaats in Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht.

De bijeenkomst richt zich op het delen van overheidsbrede kennis- en praktijkervaringen, maar vooral op het oefenen en het ervaren van een cyberincident. De overheidsbrede cyberoefening biedt handvatten voor het handelen tijdens een crisissituatie.

Twitter alvast mee met #cybersecurityoverheid

De Overheidsbrede cyberoefening – wat zou jij doen? wordt door ICTU georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in goede samenwerking met NCTV, VNG/IBD, UvW en IPO, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Programma

Het programma start om 09.15 uur en eindigt rond 16.20 uur met een afsluitende netwerkborrel. De dag bestaat uit een plenair deel en groot aantal breakout-sessies waar u uit kunt kiezen. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan debatten, lezingen, verschillende interactieve cyberoefeningen volgen of in gesprek gaan over een best practice met collega-overheden. Waarbij de actualiteit, het oefenen en delen van ervaringen als rode draad door het programma loopt.

08.30 - 09.15  uur Inloop deelnemers
09.15 - 09.25 uur Plenaire opening door dagvoorzitter Chris van ’t Hof.
Welkom door Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
09.25 - 10.00 uur Plenaire paneldiscussie met Marieke van Wallenburg, Patricia Zorko, Jos de Groot en Sebastiaan van ’t Erve
10.00 - 10.35 uur Plenaire cyberoefening (detect)
10.35 - 10.55 uur Koffiepauze
10.55 - 12.00 uur Plenaire cyberoefening (respond)
12.00 - 13.00 uur Break-out sessies ronde 1 / Escaperoom (2x 30 min.)
13.00 - 14.00 uur Lunch / Escaperoom (2x 30 min.)
14.00 - 15.00 uur Break-out sessies ronde 2 / Escaperoom (2x 30 min.)
15.00 - 15.15 uur Zaalwissel
15.15 - 15.45 uur Plenaire spreker: Victor Gevers
15.45 - 16.15 uur Plenaire cyberoefening (recover)
16.15 - 16.20 uur Plenaire afsluiting door Bas den Hollander directeur DDO i.o.
16.20 - 17.00 uur Netwerkborrel / Escaperoom (1x 30 min.)

 

Blokkenschema

Het blokkenschema is niet volledig toegankelijk, wij adviseren om de lijstweergave te selecteren

maandag 28 oktober 2019

08:30
09:15
09:25
10:00
10:35
10:55
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:15
15:45
16:15
16:20
16:30

Legenda

 •  
  Algemeen
 •  
  Escaperoom
 •  
  Game
 •  
  Lezing
 •  
  Panel
 •  
  Workshop
 
Barzone / Flame Foyer
Polarzaal
Flash
Neon
Solar
Glow
Spark
Beam
Fluor
Osram
Auditorium
Skytheater 1
Skytheater 2
Break Out Room 2
Break Out Room 3
Round control
Media Arena
Barzone
  08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie

De Overheidsbrede cyberoefening - wat zou jij doen? vindt plaats in Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht.

Media Plaza is gelegen op de 2e etage in het beurshallencomplex van de Jaarbeurs nabij station Utrecht Centraal en is uitstekend bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met eigen vervoer.

Klik hier voor de bereikbaarheid. Indien u met de auto komt, dan kunt u het beste parkeren op P4 (Truus van Lierlaan 1, 3527 KZ Utrecht). Check voor vertrek of er wegwerkzaamheden gepland zijn op uw route via https://www.vananaarbeter.nl/

Adresgegevens Mediaplaza
Croeselaan 6
3521 CA Utrecht

Informatie

Datum

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 28 oktober 2019 in Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht.

Doelgroep

De bijeenkomst richt zich uitsluitend op bestuurders, managers en professionals van alle overheden. Met sessies op het gebied van cybersecurity en informatieveiligheid.

Inschrijven

Deelname aan de bijeenkomst is gratis.
Na afronding van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving.
Een week voorafgaand aan het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.
Inschrijven is uitsluitend mogelijk via het aanmeldformulier op deze website.

Deelname annuleren of wijzigen
U kunt zich voor het congres op 28 oktober 2019 afmelden tot en met maandag 14 oktober 2019. Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door op de link te klikken in uw e-mailbevestiging en uw registratie aan te passen.

Privacy

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

 • VNG Congressen is verwerker van uw gegevens in eigen beheer of in opdracht van een andere organisatie. We gaan verantwoordelijk om met de privacy van uw gegevens.
 • Voor elke bijeenkomst worden cookies bewaard via de website van de betreffende bijeenkomst en via het registratiesysteem dat wordt gebruikt. Cookies gebruiken wij voor functionele en analytische doeleinden.
 • Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren voor de bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Indien u ons toestemming heeft gegeven ook over andere bijeenkomsten geïnformeerd te worden, dan gebruiken wij uw gegevens ook voor toekomstige mailingen.
 • U kunt zich te allen tijde afmelden onder elk bericht dat u van ons ontvangt.
 • Heeft u vragen over uw privacy, mail ons dan via privacycs@vng.nl. U ontvangt dan binnen vier weken een reactie van ons.
 • Voor onze boekingsvoorwaarden en de privacyverklaring verwijzen we u naar onze corporate website; vngcongressen.nl.

Toegankelijkheid

Het Congres en Studiecentrum VNG wil zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA.

Voldoen aan deze standaard maakt onze website(s) onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Hebt u vragen of problemen met de toegankelijkheid van onze website(s), neem dan contact met ons op.

Meer informatie, zie: website Rijksoverheid van over toegankelijkheid

Bekijk onze toegankelijkheidsverklaring.

Organisatie

De bijeenkomst wordt georganiseerd door ICTU in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De logistieke organisatie ligt in handen van VNG Congressen.

Informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de bijeenkomst of heeft u een vraag of opmerking over uw inschrijving?
Dan kunt u contact opnemen met:

VNG Congressen
t. 070 – 373 84 58
e. vngcongressen@vng.nl

Responsible disclosure

Toegankelijkheidsverklaring

Congres- en Studiecentrum VNG B.V. streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websitewww.weerbaredigitaleoverheid.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.weerbaredigitaleoverheid.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Congres- en Studiecentrum VNG B.V. is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Congres- en Studiecentrum VNG B.V. verklaart dat de website www.weerbaredigitaleoverheid.nl gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Congres- en Studiecentrum VNG B.V., Wendelien Tönjann-Levert (Directeur).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-10-2019.

Feedback en contactgegevens

 

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via vngcongressen@vng.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

 

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website www.weerbaredigitaleoverheid.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Congres- en Studiecentrum VNG B.V. dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

 1. 4 (= SC uit We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is)
  • Bij de uitvraag voor het huidige registratiesysteem is geen rekening gehouden met toegankelijkheid.
  • oorzaak: Zie beschrijving
  • gevolg: De registratieformulieren die met het huidige systeem gecreëerd worden voldoen niet aan alle toegankelijkheidseisen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Aanschaf van een nieuw registratiesysteem.
  • planning: 30-06-2020
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • De indicatie van een verplicht veld in het inschrijfformulier is niet zichtbaar in de HTML.
  • oorzaak: De indicatie van een verplicht veld in het inschrijfformulier staat in de CSS.
  • gevolg: Mensen die niet of slecht kunnen zien, hebben geen mogelijkheid de informatie tot zich te nemen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Aanschaf nieuw inschrijfsysteem, waarbij verplichte velden zijn opgenomen in de HTML ipv in de CSS.
  • planning: 30-06-2020
 3. 1.4.12 (= SC uit 1.4.12 - Tekstspatiëring [niveau AA])
  • Bij het blokkenschema valt tekst buiten de blokken wanneer tekstspatiëring wordt toegepast.
  • oorzaak: Het blokje groeit niet mee met de inhoud
  • gevolg: Mensen die makkelijker lezen als er meer ruimte tussen de letters, woorden en regels staat kunnen informatie missen.
  • alternatief: De bezoeker kan de details openen en daar wel het volledige onderwerp lezen.
  • maatregel: Geen
  • planning: 31-10-2020
 4. 3.1.2 (= SC uit 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA])
  • Sommige (fout)meldingen in het inschrijfformulier zijn in het Engels.
  • oorzaak: Inrichting van de software
  • gevolg: Dit kan leiden tot verwarring bij gebruikers, omdat gebruikers hier geen Engels verwachten.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Aanschaf nieuw registratiesysteem.
  • planning: 30-06-2020
 5. 3.3.3 (= SC uit 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA])
  • Veel foutmeldingen geven geen informatie hoe de fout te verbeteren.
  • oorzaak: Zie beschrijving
  • gevolg: Het is voor de gebruiker niet altijd duidelijk wat er fout gaat en hoe hij dit kan oplossen.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Aanschaf van een nieuw registratiesysteem waarin we zelf de mogelijkheid krijgen om foutmeldingen te kunnen configureren.
  • planning: 30-06-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://files.vng.events/files/0c5af4dd-9317-4b64-9d46-85ee87202c21.pdf
  • onderzoeksdatum: 31-07-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.