Welkom

Op 26 oktober organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Virtuele Overheidsbrede Cyberoefening, in navolging op de cyberoefening van oktober vorig jaar. Dit jaar, in verband met de Corona-crisis, vanuit een professionele studio waar slechts een beperkt aantal mensen aanwezig was.

In de maand oktober werden er ook nog eens 11 Cyberwebinars uitgezonden en werd een online magazine gelanceerd met daarin blogs en interviews met verschillende bestuurders. Zo’n 600 professionals, managers en bestuurders van alle overheden hebben de Overheidsbrede Cyberoefening bijgewoond en bijna 1.200 professionals volgden de verschillende Cyberwebinars. Een enorm aantal. Dat geeft wel aan hoe belangrijk cybersecurity is. En ook het oefenen en van elkaar leren blijft van essentieel belang.

De Overheidsbrede Cyberoefening en webinars werden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in goede samenwerking met Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), CIO-Rijk, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Informatie Beveiligingsdienst (IBD), Interprovinciaal Overleg (IPO), Logius, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Unie van Waterschappen, UWV en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De organisatie van de Overheidsbrede Cyberwebinars wordt verzorgd door ICTU en VNG Connect.

Overheidsbrede Cyberoefening 2020 gemist?

Heeft u de Overheidsbrede Cyberoefening 2020 gemist? Of wilt u 1 van de 11 Cyberwebinars terugkijken? Geen probleem, stuur tot uiterlijk 30 november 2020 een e-mail naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl en vermeld daarin uw voornaam, achternaam, organisatie en e-mailadres. U ontvangt via ons online platform Online Seminar een link met de mogelijkheid om de oefening en webinars terug te kijken. Wilt u nu alvast meer inspiratie opdoen rondom cybersecurity binnen de overheid? Lees dan alvast ons online magazine. Hierin vindt u blogs en interviews met bestuurders, de visuele notulen van een aantal webinars en de aftermovie van de Overheidsbrede Cyberoefening.

Programma

Blogs en interviews

'Je laat je democratie toch niet beledigen?!'

Corona werkt als maatschappelijke contrastvloeistof. Het laat je zien wat er al langer is, maar wat je eerder nog niet zo zag. We dachten met elkaar dat de fysieke wereld de echte werkelijkheid is, aangevuld met wat digitale situaties. Corona maakt echter glashelder dat de digitale wereld al langer de echte realiteit is, verrijkt met fysieke elementen.
13-10-2020

‘Mensen schamen zich dat ze in de trucs van cybercriminelen zijn getrapt’

Om Nederland online veiliger te maken staat oktober in het teken van cybersecurity. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gestart met de campagne Alert Online en werkt samen met gemeenten, het bedrijfsleven, politie en allerlei andere instellingen om de cyberveiligheid te verbeteren. Lousewies van der Laan is lid van de Raad van Advies van Alert Online: “Onderschat cybercriminelen niet.”
07-10-2020

'Ons verdedigingsnetwerk is slechts zo sterk als de zwakste schakel'

John Remmerswaal is hoofd van het Programma Nederland Digitaal Veilig van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hij is ambassadeur van de Overheidsbrede Cyberoefening ‘Wat heb jij gedaan?’ om het belang van oefenen te benadrukken en om de samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende departementen te bevorderen.
06-10-2020

'Digitale veiligheid van de overheid, we werken er samen aan!'

Interview met: Bas den Hollander - directeur directie Digitale Overheid en Désirée Geerts, MT-lid directie Digitale Overheid In 2020 werd de digitale samenleving en ook de overheid zwaar op de proef gesteld. Uit verschillende incidenten bleek hoe inventief, veerkrachtig maar tegelijk ook kwetsbaar de Rijksoverheid is. Het begon met de Citrixcrisis in januari.
30-09-2020

'We moeten voorbij Covid-19 kijken'

Er is in de hele samenleving veel in beweging gezet. Het Corona-virus is natuurlijk een ramp, maar op het gebied van digitalisering is het een blessing in disguise. We hebben vorig jaar de Digitaliseringsstrategie 2.0 bekend gemaakt. Met deze departement- en sectoroverstijgende strategie hebben we een nieuwe beweging in gang gezet; een gezamenlijke agenda om de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering te benutten.
25-09-2020

'Blijf medewerkers betrekken bij informatieveiligheid'

De afgelopen maanden waren bijzonder. Zowel thuis als op het werk stonden we voor flinke uitdagingen. Al ruim voor corona maakten we bij Waterschap Zuiderzeeland plannen voor het invoeren van een nieuwe digitale werkomgeving. Nooit hadden we kunnen vermoeden dan de transitie in zo’n sneltreinvaart zou verlopen! Wat we hadden bedacht in 3 maanden te doen, realiseerden we vanwege corona in amper 2 weken.
25-09-2020

'Digitalisering is de aorta van Nederland'

Hans de Vries is directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en ambassadeur van de Virtuele Overheidsbrede Cyberoefening. Daarbij gaat het om het belang van oefenen en het bevorderen van samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende overheden. Het NCSC is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en werkt aan het stap voor stap cyberweerbaar maken van Nederland.
18-09-2020

‘Cyberveiligheid is hier een continue aandachtspunt’

Met speciale trainingen voor zijn werknemers, het inzetten van ethische hackers en een chief information officer staat cyberveiligheid hoog op de politieke agenda van Marcel van Bijnen (1968). Toch heeft de secretaris van de provincie Noord-Brabant met veiligheidsproblemen te maken gehad: ‘Er kwam een lek in een verouderd systeem boven water.’
14-09-2020

Sta je op scherp voor het onverwachte?

Het is juni 2018, een aantal mensen zijn door een phishing e-mail op een foute website beland waar ze hun gegevens hebben ingevoerd. De website waarnaar verwezen wordt, is snel van het internet gehaald, maar we zijn te laat. In dit soort gevallen ben je bijna altijd te laat. Naar mate de tijd verstrijkt, wordt duidelijk wat er is gebeurd, hoe de criminelen hebben gewerkt en wat de schade is.
03-09-2020

'Het is goed dat we met elkaar in gesprek gaan over digitale gevaren'

De Haagse wethouder Saskia Bruines beseft hoe kwetsbaar je in de online wereld bent sinds ze ICT in haar portefeuille heeft. “Ik maak me zorgen om de digitale kwetsbaarheid van onze samenleving maar zie gelukkig ook dat er grote stappen op het gebied van cyberveiligheid zijn genomen.”
18-08-2020

‘Digitale veiligheid moet je niet als kostenpost zien’

Waterschappen zorgen voor schoon en voldoende water en veilige dijken. Veel van deze werkzaamheden worden door computersystemen uitgevoerd. Toine Poppelaars dijkgraaf van Waterschap Scheldestromen en bestuurslid bij de Unie van Waterschappen- is zich bewust van de digitale kwetsbaarheid die hierdoor ontstaat.
06-08-2020

‘Overal ligt digitaal gevaar op de loer’

De Lochemse burgemeester Sebastiaan van ’t Erve (1977) kreeg vorig jaar een alarmerend telefoontje van de politie. Hackers waren het computersysteem van de gemeente binnengedrongen. Sindsdien waarschuwt hij iedereen voor hun digitale kwetsbaarheid.
02-07-2020

Magazine

In onderstaand magazine, vindt u alvast een voorproefje en een terugblik op de verschillende webinars. U leest in het magazine onder andere over de geleerde (cyber) lessen van verschillende bestuurders. Zo vertelt Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve hoe de gemeente Lochem door het oog van de naald is gekropen. Dijkgraaf Toine Poppelaars vraagt aandacht voor het digitale bewustzijn van medewerkers. En wethouder Saskia Bruines deelt haar ervaringen rondom Hack The Hague. Daarnaast geeft het magazine praktische informatie over lokale oefeningen en andere nuttige informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in cybersecurity.

Magazine overheidsbrede cyberoefening en webinars

 

Informatie

Doelgroep
De doelgroep van de Overheidsbrede cyberoefening en webinars zijn professionals, managers en bestuurders van alle overheden. Dat zijn werknemers bij het Rijk, zelfstandige bestuursorganen, provincies, gemeenten, waterschappen en agentschappen.

Organisatie
De Overheidsbrede Cyberoefening en webinars is georganiseerd door ICTU en VNG Connect in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Informatie
Indien u inhoudelijke vragen heeft, kunt u contact opnemen via weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl.
Indien u logistieke en praktische vragen heeft kunt u contact opnemen via vngconnectcongressen@vng.nl.

Bekijk onze responsible disclosure verklaring
Bekijk onze toegankelijkheidsverklaring
Bekijk onze privacyverklaring
Bekijk onze privacyverklaring mbt de evaluatie

Terugblik

Heeft u de Overheidsbrede Cyberoefening 2020 gemist? Of wilt u 1 van de 11 Cyberwebinars terugkijken? Geen probleem, stuur tot uiterlijk 30 november 2020 een e-mail naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl en vermeld daarin uw voornaam, achternaam, organisatie en e-mailadres. U ontvangt via ons online platform Online Seminar een link met de mogelijkheid om de oefening en webinars terug te kijken. Wilt u nu alvast meer inspiratie opdoen rondom cybersecurity binnen de overheid? Lees dan alvast ons online magazine. Hierin vindt u blogs en interviews met bestuurders, de visuele notulen van een aantal webinars en de aftermovie van de Overheidsbrede Cyberoefening.

Wilt u volgend jaar een uitnodiging voor de Overheidsbrede Cyberoefening in uw mailbox ontvangen? Stuur een e-mail naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl en vermeld daarin uw voornaam, achternaam, organisatie en e-mailadres.

Interviews

Tijdens de Virtuele Overheidsbrede Cyberoefening interviewde dagvoorzitter Chris van ’t Hof verschillende experts. Welke adviezen hadden zij voor de bestuurders aan de crisistafel? Wat zijn volgens hen de do’s & dont’ts wanneer je te maken hebt met een cyberaanval? Bekijk hier de interviews met achtereenvolgens Karien Heijstek (Communicatie adviseur bij Parcival), Christiaan Ottow (Chief Technology bij Northwave), Hans de Vries (Directeur Nationaal Cyber Security Centrum) en Remco Groet (Woordvoerder cybersecurity bij de IBD). En leer van de experts!