DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen

Welkom
Bij het Overheidsbreed Cyberprogramma 2023

Via deze website delen we het hele jaar kennis op het gebied van cybercriminaliteit. Zoals podcasts, webinars, de Overheidsbrede Cyberoefening en masterclass.

Want als het cyberveiligheid betreft kunnen we nooit rustig achterover leunen. Ondanks dat het onderwerp steeds hoger op de bestuurlijke agenda staat, is het van belang om continue alert te blijven. Cybercriminelen laten geen kans onbenut en blijven naar kwetsbare systemen zoeken. Van elkaar blijven leren en oefenen is dan ook essentieel.

Daarom organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de 5e maal de Overheidsbrede Cyberoefening. Dit jaar op maandag 30 oktober 2023. Noteer de datum alvast in uw agenda! Daarnaast worden er wederom verschillende cyberwebinars en een masterclass georganiseerd.

Kortom, we hebben weer een uitgebreid programma. Cyberveiligheid verdient tenslotte het gehele jaar onze aandacht.

Chats