Terugblik

Op maandag 28 oktober 2019 vond de Overheidsbrede Cyberoefening – wat zou jij doen? plaats in MediaPlaza, Jaarbeurs Utrecht. De oefening werd georganiseerd door ICTU in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in goede samenwerking met NCTV, VNG/IBD, UvW, CIP en IPO, ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tijdens de cyberoefening kwamen zo’n 700 bestuurders, managers en professionals van alle overheden bij elkaar om te oefenen, om kennis te delen, te netwerken en vooral handvatten te krijgen voor wanneer een cyberincident plaats vindt.

De dag werd geopend door Raymond Knops (staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Vervolgens vond er een interactieve paneldiscussie plaats waar Marieke van Wallenburg (Directeur Generaal Overheidsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Patricia Zorko (Plaatsvervangend NCTV bij het ministerie van Justitie en Veiligheid), Jos de Groot (Directeur Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Sebastiaan van ’t Erve (Burgemeester van Lochem) met elkaar in gesprek gingen over overheidsbrede samenwerking op het gebied van informatieveiligheid en persoonlijke ervaringen met cyberincidenten. Daarna was het woord wederom aan Raymond Knops, hij benadrukte nogmaals de nut en noodzaak om met elkaar te oefenen en gaf vervolgens het startschot voor de plenaire cyberoefening.

Tijdens de plenaire cyberoefening werd een cyberincident gesimuleerd waarin verschillende rollen waren weggelegd voor professionals en bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies. Onder leiding van moderator Peter Zinn werd aan Henk Heijnemans (Concernmanager Bedrijfsvoering bij de provincie Utrecht), Steven van de Looij (Regionaal brandweercommandant en directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord), Frans Backhuijs (Burgemeester van Nieuwegein), Rob de Lange (CERT waterschappen), Jeroen Schipper (CISO Gemeente Den Haag), Nausikaa Efstratiades (Hoofd Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten) en Wouter Slob (Secretaris-directeur bij Waterschap Zuiderzeeland de vraag gesteld: “Wat zou jij doen?”. Ook deelnemers konden bij de verschillende vragen hun mening en advies geven. 

Naast het plenaire programma waren er meer dan 20 serious games, lezingen en workshops waar meer verdieping gevonden kon worden o.a. op de thema’s: Internet of Things (IoT), Nationaal Crisisplan ICT, Cyber gevolgbestrijding en Cyber weerbaarheid. De dag werd afgesloten met een samenvatting en dankwoord door Bas den Hollander (directeur directie Digitale Overheid i.o.).

Al met al was het een inspirerende dag waarop veel contacten zijn gelegd en hopelijk veel is geleerd. We bedanken iedereen voor hun komst en zien uit naar de volgende editie.

Het verslag van deze dag (digitaal magazine) vindt u onder het kopje Verslag. De online toolkit die speciaal is samengesteld naar aanleiding van de Overheidsbrede Cyberoefening is beschikbaar onder het kopje Toolkit.

Toolkit

Cyber security vraagt steeds meer de aandacht van burgers en bedrijven. Criminelen gebruiken het internet om publieke opinies te beïnvloeden, informatiestromen te verstoren, informatie te stelen of via afpersing geld te verdienen. Overheden, bedrijven en particulieren moeten zich daarom tegen cybercrime wapenen. Maar weet u wat u moet doen als een cyberincident uw organisatie raakt? Welke stappen u moet zetten en welke hulpmiddelen er zijn? In deze toolkit nemen we u mee in de verschillende stappen die u kunt zetten wanneer een cyberincident zich voordoet.  

Verslag

U vindt hier het online magazine van de Overheidsbrede Cyberoefening. Met daarin een korte beschrijving van de workshops, reacties van deelnemers, tips & tricks van sprekers en een verslag van de plenaire Cyberoefening.

Fotoalbum

Bekijk de foto's die gemaakt zijn tijdens de Overheidsbrede Cyberoefening 2019. 

Een foto downloaden?
Bekijk alle gemaakte foto's en klik vervolgens op de foto en daarna op het pijltje rechts onder de foto. U kunt dan aangeven in welke bestandsgrootte u de foto op wilt slaan. 

Overheidsbrede Cyberoefening

Presentaties

Verschillende sprekers hebben hun PowerPoint beschikbaar gesteld voor deelnemers aan de Overheidsbrede Cyberoefening. Wilt u één of meerdere PowerPoints downloaden? Ga dan naar de Pleio omgeving van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming via https://cip.pleio.nl/. U kunt zich hier eenvoudig registreren. Na registratie krijgt u toegang tot de verschillende presentaties maar ook direct toegang tot alle andere relevante informatie en discussiegroepen op het platform.

Informatie

Organisatie

De bijeenkomst werd georganiseerd door ICTU in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De logistieke organisatie lag in handen van VNG Congressen.

Informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl.

Heeft u een vraag?
Dan kunt u contact opnemen met:

VNG Congressen
t. 070 – 373 84 58
e. vngcongressen@vng.nl

Responsible disclosure

Toegankelijkheid

Het Congres en Studiecentrum VNG wil zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA.

Voldoen aan deze standaard maakt onze website(s) onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Hebt u vragen of problemen met de toegankelijkheid van onze website(s), neem dan contact met ons op.

Meer informatie, zie: website Rijksoverheid van over toegankelijkheid

Bekijk onze toegankelijkheidsverklaring.